Komiksy

Komiksy edukacyjne, reklamowe, brandingowe, szkoleniowe, a także te promujące miasta i regiony turystyczne oraz instrukcje i regulaminy w komiksie.